Agritec

ייצור מפלסטיק לתעשייה החקלאות

הפלסטיק ממלא תפקיד מדהים בתעשיית החקלאות והגינון. לפלסטיק מקום מרכזי בייצור חממות, טפטפות, צינורות השקייה, אמצעי הדברה ומניעת מזיקים, מכשור לניטור טמפרטורה ועוד.

בצדק רב הפלסטיק ידוע כאמצעי מהותי בשיפור האיכות והתפוקה החקלאית.

אנו מייצרים מגוון רחב של אביזרים ואמצעים לתעשייה החקלאית בארץ ובעולם, החל ממערכות השקייה חכמות, אביזרי השקייה אוטומטית, מגופי השקייה עמידים בלחצים גבוהים, מכלולים לתעשיות אנרגיה ירוקה, מכלולים לרפתות, לולים ועוד.

 

 

media

שיתוף



let_us_help_you